Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Brzeźnicy w ostatnim czasie dzięki wsparciu Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza podwyższył swój kapitał zakładowy przez zakup wyposażenia:

– Mini ciągnika KUBOTA B1241 z oprzyrządowaniem

– kosiarki KUBOTA Z122R

– zamiatarki BEMAB

Miniciągnik to sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania dróg i letniego utrzymania terenów zielonych.Dzięki zakupowi GZK będzie mógł lepiej, szybciej i wydajniej realizować zadania zlecone przez gminę. Ponadto podniesie standard wykonywanych usług, skróci czas oraz dzięki swojej kompaktowej budowie idealnie nada się do prac w ciasnych alejkach i niewielkich ogrodach. Kosiarka sprawdzi się na dużych obszarach terenów zielonych. Jest dynamiczna i bardzo zwrotna, jest wyposażona w zerowy promień skrętu. Zamiatarka jest elementem wyposażenia ciągnika, który jest już w posiadaniu GZK. Sprzęt ten pozwoli zadbać o czystość chodników na terenie Gminy Dębica.