Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Brzeźnicy w ostatnim czasie dokonał regeneracji studni S1A ujęcia wody w Zawadzie, polegającej na kompleksowym procesie pozwalającym przywrócić prawidłowe funkcjonowanie studni.

Zakres prac dotyczących regeneracji studni obejmie:

  • inspekcje za pomocą kamery podwodnej aktualnego stanu filtra pod kątem występowania jego potencjalnych uszkodzeń oraz stwierdzenia jakości i ilości ochry i błony biologicznej celem optymalnego ustalenia technologii prac regeneracyjnych. Monitorowanie stanu filtra będzie prowadzone również w trakcie wykonywania kolejnych etapów prac regeneracyjnych;
  • regenerację mechaniczną (usunięcie zasypu);
  • regenerację biologiczną (oddziaływanie ultradźwiękami o dużej mocy celem zniszczenia i usunięcia błony biologicznej, oddziaływanie ultradźwiękami dla zahamowania kolmatacji biologicznej oraz dezynfekcji studni);
  • regenerację chemiczną (oddziaływanie ultradźwiękami o dużej mocy ze wspomaganiem kwasem cytrynowym dla zwiększenia dysocjacji elektrolitycznej dla rozpuszczenia i wyługowania z filtra i strefy wokół filtrowej nagromadzonych związków żelaza, manganu i wapnia);
  • pompowanie hydrodynamiczne i oczyszczające.

Ta nowatorska metoda zastępuje stosowane dotychczas chemiczne oczyszczanie części filtracyjnej studni (jedyny środek chemiczny używany w tej metodzie to spożywczy kwas cytrynowy) a dodatkowo oprócz usunięcia nagromadzonych osadów z wewnętrznej części filtra i powoduje ich usunięcie z zewnętrznej warstwy około filtrowej,co bezpośrednio przekłada się na wzrost jej wydajności. GZK Sp. z o.o planuje przeprowadzić kolejne zabiegi regeneracji eksploatowanych studni metodą ultradźwiękową, co znacząco poprawi właściwości eksploatacyjne studni – wzrost wydajności, jak i długości okresów między kolejnymi zabiegami regeneracyjnymi.