Aktualności

Strona główna/Aktualności
Aktualności2018-02-09T21:52:18+02:00
210, 2019

2 października 2019|

OGŁOSZENIE  

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy informuje Odbiorców wody z miejscowości Pustków, że z uwagi na konserwację sieci wodociągowej

w dniu 03-10-2019 r. (czwartek)

w godz. od 900 do 1500 nastąpi brak zasilania w wodę.

Telefon kontaktowy: (14) 682-04-20 wew. 22

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

3009, 2019

Regeneracja studni S1A ujęcia wody w Zawadzie

30 września 2019|

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Brzeźnicy w ostatnim czasie dokonał regeneracji studni S1A ujęcia wody w Zawadzie, polegającej na kompleksowym procesie pozwalającym przywrócić prawidłowe funkcjonowanie studni.

Zakres prac dotyczących regeneracji studni obejmie:

  • inspekcje za pomocą kamery podwodnej aktualnego stanu filtra pod kątem występowania jego potencjalnych uszkodzeń oraz stwierdzenia jakości i ilości ochry i błony biologicznej celem optymalnego ustalenia technologii prac regeneracyjnych. Monitorowanie stanu filtra będzie prowadzone również w trakcie wykonywania kolejnych etapów prac regeneracyjnych;
  • regenerację mechaniczną (usunięcie zasypu);
  • regenerację biologiczną (oddziaływanie ultradźwiękami o dużej mocy celem zniszczenia i usunięcia błony biologicznej, oddziaływanie ultradźwiękami dla zahamowania kolmatacji biologicznej oraz dezynfekcji studni);
  • regenerację chemiczną (oddziaływanie ultradźwiękami o dużej mocy ze wspomaganiem kwasem cytrynowym dla zwiększenia dysocjacji elektrolitycznej dla rozpuszczenia i wyługowania z filtra i strefy wokół filtrowej nagromadzonych związków żelaza, manganu i wapnia);
  • pompowanie hydrodynamiczne i oczyszczające.

Ta nowatorska metoda zastępuje stosowane dotychczas chemiczne oczyszczanie części filtracyjnej studni (jedyny środek chemiczny używany w tej metodzie to spożywczy kwas cytrynowy) a dodatkowo oprócz usunięcia nagromadzonych osadów z wewnętrznej części filtra i powoduje ich usunięcie z zewnętrznej warstwy około filtrowej,co bezpośrednio przekłada się na wzrost jej wydajności. GZK Sp. z o.o planuje przeprowadzić kolejne zabiegi regeneracji eksploatowanych studni metodą ultradźwiękową, co znacząco poprawi właściwości eksploatacyjne studni – wzrost wydajności, jak i długości okresów między kolejnymi zabiegami regeneracyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2609, 2019

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą

26 września 2019|

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy uprzejmie informuje, że z dniem 19.09.2019 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Brzeźnicy w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nieobjętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywanych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Na mocy tego zarządzenia:

  • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy wprowadza cennik usług dodatkowych nieobjętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • Wykonanie usług będzie rozliczane wg ustalonego cennika.
  • Zapłata za wykonaną usługę dodatkową nieobjętą taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków płatna będzie na podstawie wystawionej przez GZK Sp. z o.o. w Brzeźnicy faktury VAT.

Informacje dostępne: w GZK Sp. z o.o. w Brzeźnicy, ul. Źródlana 4 oraz na stronie internetowej http://www.gzkbrzeznica.pl/

Plik do pobrania

Plik do pobrania: cennik GZK 19.09.2019

 

2908, 2019

29 sierpnia 2019|

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Brzeźnicy w ostatnim czasie dzięki wsparciu Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza podwyższył swój kapitał zakładowy przez zakup wyposażenia:

– Mini ciągnika KUBOTA B1241 z oprzyrządowaniem

– kosiarki KUBOTA Z122R

– zamiatarki BEMAB

Miniciągnik to sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania dróg i letniego utrzymania terenów zielonych.Dzięki zakupowi GZK będzie mógł lepiej, szybciej i wydajniej realizować zadania zlecone przez gminę. Ponadto podniesie standard wykonywanych usług, skróci czas oraz dzięki swojej kompaktowej budowie idealnie nada się do prac w ciasnych alejkach i niewielkich ogrodach. Kosiarka sprawdzi się na dużych obszarach terenów zielonych. Jest dynamiczna i bardzo zwrotna, jest wyposażona w zerowy promień skrętu. Zamiatarka jest elementem wyposażenia ciągnika, który jest już w posiadaniu GZK. Sprzęt ten pozwoli zadbać o czystość chodników na terenie Gminy Dębica.

2608, 2019

OGŁOSZENIE

26 sierpnia 2019|

OGŁOSZENIE  

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy informuje Odbiorców wody z miejscowości Pustków (Budy i Krownice), że z uwagi na konserwację sieci wodociągowej
w dniu 27-08-2019 r. (wtorek)

w godz. od 800 do 1500 nastąpi brak zasilania w wodę.

Telefon kontaktowy: (14) 682-04-20 wew. 22

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

2608, 2019

OGŁOSZENIE

26 sierpnia 2019|

OGŁOSZENIE  

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy informuje Odbiorców wody z miejscowości Nagawczyna, że z uwagi na konserwację sieci wodociągowej

w dniu 27-08-2019 r. (wtorek)

w godz. od 800 do 1400

nastąpi brak zasilania w wodę.

Telefon kontaktowy: (14) 682-04-20 wew. 22

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

2608, 2019

OGŁOSZENIE

26 sierpnia 2019|

OGŁOSZENIE  

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy informuje Odbiorców wody z miejscowości Nagawczyna oraz w Dębicy ul. Budzisz, że z uwagi na konserwację sieci wodociągowej

w dniu 26-08-2019 r. (poniedziałek)

w godz. od 800 do 1400

nastąpi brak zasilania w wodę.

Telefon kontaktowy: (14) 682-04-20 wew. 22

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

2208, 2019

OGŁOSZENIE

22 sierpnia 2019|

OGŁOSZENIE  

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy informuje Odbiorców wody z miejscowości Dębica ul. Budzisz, że z uwagi na konserwację sieci wodociągowej

w dniu 23-08-2019 r. (piątek)

w godz. od 800 do 1300

nastąpi brak zasilania w wodę.

Telefon kontaktowy: (14) 682-04-20 wew. 22

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

1408, 2019

AWARIA TELEFONÓW

14 sierpnia 2019|

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy informuje, że z powodu awarii telefonów do godz. 14.00 kontakt telefoniczny będzie niemożliwy.
Za utrudnienia przepraszamy !

808, 2019

8 sierpnia 2019|

OGŁOSZENIE  

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy informuje Odbiorców wody z miejscowości Gumniska (Kopaliny), że z uwagi na konserwację
sieci wodociągowej

w dniu 09-08-2019 r. (piątek)

w godz. od 1000 do 1500

nastąpi brak zasilania w wodę.

Telefon kontaktowy: (14) 682-04-20 wew. 22

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.