Stacje uzdatniania wody:

  • Brzeźnica
  • Zawada
  • Pustków

Oczyszczalnie Ścieków:

  • Oczyszczalnia Ścieków / Zawada
  • Oczyszczalnia Ścieków / Nagawczyna – Północ
  • Oczyszczalnia Ścieków / Nagawczyna – Południe
  • Oczyszczalnia Ścieków / Paszczyna – Centrum
  • Oczyszczalnia Ścieków / Paszczyna – Grobla