Przedsiębiorstwo pobiera wodę z studni głębinowych. Gwarantuje to bardzo dobrą jakość wody pod względem bakteriologicznym, natomiast znajdujące się w niej ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu usuwane są z wody w stacjach wszystkich ujęć. Dzięki temu dostarczana odbiorcom woda spełnia wszystkie normy w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych, które zostały określone zarówno przez polskie, jak i unijne normy. Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki, mieszkańcy gminy Dębica mają do dyspozycji wodę bardzo dobrej jakości.

Kupujemy wody butelkowane sądząc, że są zdrowsze od wody wodociągowej i lepiej służą naszemu zdrowiu., między innymi z powodu obecności związków mineralnych. Tymczasem okazuje się, że równie dobra jest woda z kranu, która zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest systematycznie badana przez akredytowane laboratoria badawcze. Jest również kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i oceniana przez Instytucję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pod kątem przydatności do spożycia. Woda uzdatniona podawana do sieci  wodociągowej nie wykazuje przekroczeń w zakresie monitorowanych parametrów jakościowych, określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Jakość wody w naszych kranach jest także zależna od stanu rurociągów przesyłowych i instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Aby zapobiegać pogarszaniu się jakości wody Spółka dokłada wszelkich starań celem budowy nowych sieci, wymiany starych oraz systematycznego płukania i dezynfekowania rurociągów, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. końcówek sieci, gdzie woda przebywa najdłużej, co może wpływać na pogorszenie jej jakości i powodować tzw. wtórne zanieczyszczenie.
W związku z tym, że wodociągi odpowiadają za jakość wody tylko do głównego zaworu w budynku (zawór za wodomierzem głównym), a za jakość instalacji wewnętrznej odpowiada właściciel  lub administrator ważne jest, aby również  instalacje wewnętrzne były systematycznie modernizowane i płukane tak, aby jakość wody nie pogarszała się. W celu utrzymywania właściwej jakości wody w instalacjach wewnętrznych zalecamy wykonywanie czynności kontrolnych, poprawiając jakość wody.

Bieżące informacje o jakości wody można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w Dziale Technicznym (Dział obsługi klienta) Sp. z o.o.
Informacja telefoniczna: 14 682 04 20 wew. 22