Odczytów wodomierzy głównych i podliczników dokonujemy za pośrednictwem pracowników – Inkasentów. Inkasenci nie pobierają pieniędzy od klientów. Gospodarstwa domowe i mniejsze instytucje rozliczane są raz na dwa do trzech miesięcy. Firmy generujące duże zużycie wody rozliczane są raz na miesiąc.

W przypadku nieobecności Odbiorcy podczas odczytu pozostawiane jest zawiadomienie z prośbą o kontakt telefoniczny w celu podania bieżącego stanu wodomierza. Stan wodomierza można również podać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając informację na adres e-mail: gzk.brzeznica@op.pl przy braku informacji ze strony Odbiorcy, dopiero po upływie kolejnego okresu rozliczeniowego dokonuje się bieżącego odczytu i rozliczenia zużycia wody.

Każdy z pracowników GZK Sp. z o. o., który przychodzi do domu Odbiorcy i sprawdza stan wodomierza, musi mieć przy sobie identyfikator, z imieniem, nazwiskiem, logo firmy.

Przekazywanie informacji o stanie wodomierza

GZK Sp. z o. o. w Brzeźnicy informuje, iż zgłoszeń stanu wodomierza można dokonywać:

    • osobiście w siedzibie Spółki w Brzeźnicy przy ul. Źródlanej 4 / KASA GZK – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 0700 – 1500
    • telefonicznie pod numerem: 14 682 04 20 / wew. 21
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gzk.brzeznica@op.pl
    • za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie (poniżej)


Formularz odczytu wodomierza


Jak należy poprawnie odczytać wodomierz?

Podając do rozliczenia ilość zużytej wody odczytujemy tylko cyfry czarne: metry sześcienne.

0
0
2
0
4

Stan wodomierza: 204 m3

Cyfry w kolorze czerwonym (cztery zegary poniżej liczydła głównego) oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne

Ekspertyza

W przypadku, gdy Odbiorca usług kwestionuje wskazania zużycia wody na wodomierzu głównym  przysługuje mu złożenie wniosku o ekspertyzę wodomierza. Dostawca usług na wniosek Odbiorcy usług dokona urzędowego sprawdzenia rzetelności wskazań wodomierza głównego zainstalowanego u Odbiorcy usług. W tym celu demontuje wodomierz i przekazuje go do ekspertyzy przez Urząd Miar, a w jego miejsce montuje wodomierz z ważną cechą legalizacyjną. W przypadku, gdy badania sprawdzające potwierdzą rzetelność wodomierza głównego, koszty jego sprawdzenia i wymiany pokrywa Odbiorca usług. W przypadku stwierdzenia nierzetelności wodomierza, koszty pokrywa dostawca usług.