W myśl §16 aktu założycielskiego Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Wójta Gminy Dębica lub osoby upoważnione przez ten organ.

Skład Rady Nadzorczej
Paweł Wolicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Wąsik – Członek Rady Nadzorczej
Zygmunt Żabicki – Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu
Bogdan Wójcik

Główny Księgowy
Krystyna Frankiewicz

Prokurent / Główny specjalista
ds. rachunkowości zarządczej

Anna Świstak

Kierownik ds. technicznych
Sławomir Czuba