Usługi wodociągowe

W zakresie sieci wodociągowej GZK Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 • Lokalizacja i usuwanie awarii na przyłączach i sieci wodociągowej
 • Wykonywanie prac remontowych i inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowej
 • Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej
 • Wymiana hydrantów, zasuw ulicznych
 • Konserwacja, przeglądy hydrantów przeciw pożarowych
 • Wykonywanie przyłączy i włączeń do sieci wodociągowej
 • Czyszczenie studni wodomierzowych
 • Odszukiwanie, przeglądy i konserwacja zasuw
 • Rozdział instalacji wewnętrznej
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy
 • Kompleksowa realizacja usług w zakresie budowy i rozbudowy przyłączy wodociągowych

Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny.
Wykonanie powyższych usług zależne jest od bardzo wielu czynników i parametrów, takich jak lokalizacja urządzeń, średnica rurociągu, rodzaj materiału lub uzbrojenie terenu.

Kontakt

Usługi kanalizacyjne

W zakresie sieci kanalizacyjnej GZK Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 • Wykonywanie prac remontowych i inwestycyjnych dotyczących sieci kanalizacyjnej
 • Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Wycinanie korzeni wrastających do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Roboty konserwacyjne uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Czyszczenie studzienek rewizyjnych i wodomierzowych
 • Przeglądy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wraz z oceną ich stanu technicznego
 • Lokalizacja nielegalnych włączeń
 • Kompleksowa realizacja usług w zakresie budowy i rozbudowy przyłączy kanalizacyjnych

Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny.
Wykonanie powyższych usług zależne jest od bardzo wielu czynników i parametrów, takich jak lokalizacja urządzeń, średnica rurociągu, rodzaj materiału lub uzbrojenie terenu.

Kontakt

Usługi specjalistyczne

GZK Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnej przy użyciu specjalistycznych pojazdów ciśnieniowych. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wykonywania tego typu prac. Usuwamy blokady kanalizacyjne powstałe na przyłączach kanalizacyjnych oraz w kanałach zbiorczych, udrażniamy kanały poprzerastane korzeniami.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy informuje, iż zapewnia kompleksową realizację i wykonywanie usług obejmującą m.in.:

 • odkomarzanie
 • czyszczenie powierzchni obiektów sportowych – orlików
 • udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej
 • zadymianie i sprawdzanie szczelności kanalizacji
 • wykonywanie usług koparko-ładowarką
Kontakt

Wywozy nieczystości płynnych

Zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym przyjmowane są:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 0700 – 1500 pod numerem telefonu 14 682 04 20 / wew. 22

Wywozy nieczystości odbywają się odpowiednio w kolejności dokonywanych zgłoszeń od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 0700 – 1500

Cennik opłat za dodatkowe usługi

 

Rodzaj usługi Jednostka Cena netto
wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym m3 25,00 zł

Rodzaj usługi Jednostka Cena netto
+100 złotych za każdą następną rozpoczętą godzinę
czyszczenie wysokociśnieniowe kanalizacji, usuwanie awarii kanalizacyjnych z wykorzystaniem samochodu specjalistycznego „WUKO” godzina 180,00 zł
kontrola przyłącza kanalizacyjnego, sprawdzanie szczelności kanalizacji z wykorzystaniem agregatu dymowego „FOG III” godzina 130,00 zł

powyżej 2 ha – wycena indywidualna
odkomarzanie, zwalczanie meszek, kleszczy z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia 1 ha 170,00 zł

wykonanie usługi nie obejmuje kosztów zakupu granulatu
czyszczenie powierzchni obiektów sportowych „Orlików” z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 1 860 m2 1 150,00 zł
7 500 m2 3 000,00 zł

usługa koparką JCB 3CX wraz z Operatorem godzina 100,00 zł
usługa koparką JCB 8018 wraz z Operatorem godzina 50,00 zł