Lokalizacja punktów czerpalnych

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy informuje, że wyznaczył punkt czerpalny wody dla osób, które nie posiadają przyłącza wodociągowego lub z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana w wyniku zaległości w opłacaniu należności.

Woda z punktu czerpalnego może być używana do celów spożywczych oraz potrzeb gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów przemysłowych, produkcyjnych, rolniczych, itp. Za pobór wody z wyznaczonego punktu czerpalnego pobierana jest opłata, zgodnie z obowiązującą taryfą dla Odbiorców firmowych.

Punkty czerpalne znajdują się:
1. STACJA UZDATNIANIA WODY W BRZEŹNICY, ul. Źródlana 4, 39-207 Brzeźnica

2. Zespół Szkół w Latoszynie, Latoszyn 23

3. Zawada 189B

Hydranty przeciwpożarowe znajdujące się na terenie Gminy Dębica, będące własnością GZK Sp. z o. o. w Brzeźnicy służą do ochrony przeciwpożarowej – NIE SĄ PUNKTAMI CZERPALNYMI!

Korzystanie z hydrantów bez zgody GZK Sp. z o. o. w Brzeźnicy, niszczenie plomb, zabudowywanie, grodzenie, utrudnianie dostępu do hydrantów, otwieranie zasów, itp. jest zabronione i stanowi naruszenie mienia Spółki oraz naruszenie ustawy o ochronie przeciwpożarowej!